Автотуризм

Автотуризм – бул адамлар өзлериниӊ жеке ямаса ижәраға алынған автотранспортларда баратуғын саяхаттыӊ түри болып есапланады. Бундай саяхаттыӊ мақсети жаӊа қала ҳәм мәмлекетлерге сапар етиў.

Жеке меншик автотранспорт қуралларында биринши саяхатлар автомобиль ислеп шығарыў санааты XX әсирдиӊ басларында раўажланғалығы себепли әмелге асырылып баслады, бырақ туризмниӊ бул түри екинши дүнья жүзлик урыстан кейинги дәўирде еӊ көп ғалабаласып барды. Бул дәўирде автомобиль компаниялары жеке транспорт қуралларыныӊ жаӊа моделлерин белсене түрде ислеп шығыўды, ал мәмлекетлер болса узын автомобиль жолларын қурыўды баслады.

Автотуризм толық ҳәрекет еркинлиги ҳәм техник жағынан ғарезсиз болғанлығы ушын жоқары қәдирленеди. Бундай түрдеги саяхат ҳәр түрли тәбийи аймақларға жетип барыў, ҳаўа-райынан ғәрезсиз болыўы ҳәм узақ аралығы менен ажыралып турады.

Автомобиль туризми басқа саяхат түрлеринен ажыралып туратуғын еки тийкарғы қолайлықларға йие:

1. Ҳәр түрли  транспорт түрлеринен толық ғәрезсиз болыў. Автотурист поездлар, самолётлар, автобуслар ҳәм тағы басқа да кестелерге масласпаған халда, өз ўақтын еркин басқарыў, турмаршрутларды дүзиў ҳәм баратуғын орынларды таӊлаў имкәниятына йие болады.

2. Биргеликте саяхат қылыў ушын әжайып имкәният. Сиз, балалар, дослар ямаса басқа саяхатшылар менен машинада саяхат етсеӊиз болады.

“Туризм хызметлерин сертификатлаў орайы” МУКныӊ Мәлимлеме хызмети