Turizm sohasiga oid huquqiy-normativ hujjatlarga o‘zgarishlar kiritildi