Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizm sohasini muvofiqlashtirish kengashi tashkil etiladi