Qoraqalpog‘iston Respublikasi Prokuror kubogi topshirildi