Dástúriy toqimashiliq

Ertede qara úydiń qoldan toqılǵan buyımları boyı jetken qızdıń sebin quraǵan, ol bunı anasınıń basshılıǵı astında 6-8 jıl dawamında toyǵa shekem tayarlaǵan. Qara úydiń tekstillik bezeliwiniń ráń-báreńligi ana tábiyattıń boyawların tákirarlaǵan. Ol tınıq, sonıń menen birge toyǵın, oxra tárizli hám qızıl-qońır reńler gammasına qurılǵan bolıp, oǵan ashıq qızıl (malina reń), sarı, aspan kók, jasıl reńler de qosa berilgen. Qara hám aq reńler ayrıqsha orın tutıp, olar ornamenttiń tiykarǵı fonı ushın, hám de naǵıslı liniyalar retinde qollanılǵan.

Qaraqalpaqlarda quraq (tawar qıyındılarınan mozaika jasaw texnikası) udayı keń en jayǵan bolıp, onıń negizinde ısırapsızlıq logikası jatır. Quraq penen dásturxan, qorjın, shımıldıq, kórpe-tósek hám kópshikler, qara úydiń esigindegi shiydiń aylana dógeregi, balalardıń kiyimleri hám basqalar áshekóylengen. Naǵıslar jez shiy, sawıt, qalqan hám tolqın motivlerine qurılǵan. Quraq naǵısları til-suqtan qorǵawshı nıshana xızmetin de atqarıp, urpaqlardıń ónip-ósiwi tilegin ańlatqan.

Sánli kiyiz úlgisindegi buyımlar – bul jerge tóseletuǵın gilemsheler, qara úydiń esigine ildiriletuǵın kiyizler, attıń terligi. Kiyizler oǵan basılǵan naǵıslar menen bezeletuǵın bolǵan. Naǵıslardan reńleri almasıp keliwshi tolqınsaq motivi (aspan ıǵallıǵınıń simvolı) ayrıqsha orın iyeleydi. Bul naǵıstıń ózgesheligi sonda, onıń fonı jáne naǵıs retinde de oqıladı.

Túkli gilemsheler komplektine esik qas (esikke ildiriletuǵın lambreken), qarshın (kiyim-kenshek salınatuǵın dorba), kergi (ıdıs-tabaq ushın dorba), gilem, sonday-aq qorjın hám degde (attıń jabıwı) jatatuǵın bolǵan. Qara úydiń kirer awzın ish betten bezep turǵan, ózine tán bolǵan gilemshe – esik qastı, sonday-aq kiyim-kenshek, jún jip salıp qoyılatuǵın dorbanıń óń beti bolıp xızmet etetuǵın qarshındı semyanıń baxtın qorǵaydı, dep esaplaǵan.

Naǵıslı, kóp sandaǵı túksiz lentalar – beldew, qızıl qur, aq qur hám alashalar qara úydi bezew ushın tayarlanatuǵın bolǵan. Olardı tayarlawda paxta, jún hám jipek sabaqlar qollanılǵan.

Relyefli naǵıslardıń kombinatsiyası texnikasında toqılǵan buyımlar: aq basqur, jan bawlar, gilemsheler: shiy óńir, suw aǵar ózine tánlikke iye bolıp, olardıń sıypaq fonı paxtadan, al túkli naǵısları bolsa – júnnen toqılǵan.

Eń kóp miynetti talap etetuǵın bawlar – aq basqur, jan baw, beldewlerdegi kompozitsiyalar ayrıqsha ózgesheligi menen parıqlanıp turadı. Olardıń óne boyında dara túrdegi naǵıslar toparı almasıp kelip, kesesine jińishke naǵıs penen (mısalı, ǵaz moyın) ajıratılǵan. Bul toparlar tákirarlanbaǵan yamasa bawdıń ortasına qaray simmetriyalıq tárizde jaylasqan. Qara úydiń súyeklerine kerilgennen keyin jup epizodlar interyerde bir-birine qarama-qarsı, yamasa eksteryerde simmetriyalıq tárizde jayǵasqan. Ornamentlik jolaqshalardıń joqarısı hám tómeninen bawdıń shetine shekem aq reńdegi jiyek qaldırılǵan, onıń eki jaǵınan zigzag tárizdegi ápiwayı mayda naǵıslar jiyekshesi islengen.

Keń alashalar órmekte (arnawlı stanok) toqılǵan ensiz, naǵıslı jolaqshalardan biriktirilgen. Olar qara úydiń keregelerine ildirilgen jáne kiyizdiń ústine tóselgen. Qaraqalpaq alashası kóshpeli ózbeklerdiń ǵajarı-gilemlerine usas bolǵan.

Burınǵınıń sheber hayal-qızları bále-qadadan qorǵawshı naǵıslardıń 60 qa shekemgi túri hám atamaların bilgen. Olardıń arasında hasıldarlıq hám qut-berekettiń simvolı – múyiz motiviniń hár qıylı kombinatsiyaları: qos múyiz, segiz múyiz, on eki múyiz hám t.b. basım bolǵan. Basqa naǵıslardıń atamaları haywanat hám ósimlikler dúnyası, úy-ruwzıgershilik buyımları menen baylanıslı bolǵan: tay tuyaq, balıq kóz, ǵarǵa tırnaq, qus qanat, gúl, ırǵaq, taraq, sırǵa, salma hám basqalar.