Teriga ishlov berish san’ati

Qoraqalpog'istonda turli usullarda tayyorlangan charm mahsulotlaridan keng foydalanilgan.  Teriga naqsh bosish uzangi ostidagi astarda (tebengi)da yorqin namoyon bo’lgan. Ular ma’lum shaklda bosib chiqilib, kichik qolip bilan ishlov berilgan yoki o’yilgan. Suyak qadagan, bosma naqshli teridan (ak-basli-er) tikilgan qadimgi egarlar ajoyib buyum hisoblangan. Teri bo’ylab kashta ham tikilgan, masalan: ipak- egar kamarlarini  (jipek-jona)ni bezatishda ishlatilgan, mis simlar-choynaklar (shini-kap), payola g’iloflari, oyoq kiyimlar (zerli-geuish) va hok.ni bezatishda foydalanilgan. Huddi shunday amaliyot ko’pincha uzun trapezoid shakldagi un, yorma, qovurilgan tariqni saqlashgan mo’ljallangan qoplarda qo’llanilgan. Shanashning asosini ishlangan teri yoki oq matodan tayyorlangan.  Jonli naqshlar uchun ko’pincha qora movut yoki teri bo’laklaridan foydalanilgan. Naqshlar geometrik yoki shoxsimon bo’lgan.