Musiqa

Qoraqalpoq xalqining milliy musiqa madaniyati, Xorazm vohasi hamda butun O'rta Osiyo va Yaqin Sharq mintaqalarining boy mifologik, afsonaviy-she’riy, epik an’analarga asoslangan. Tarixiy jihatdan uning, umumiy- turkiy, shuningdek, milliy badiiy amaliyotga moslashtirilgan shomon tarkibiy qismlari bilan bog’liqligi kuzatiladi. Shuning uchun, Amudaryoning quyi oqimida yashovchi xalqlar- turkman, Xorazm o’zbeklari, qoraqalpoqlar orasida “G’arib oshiq va Shohsanam”, “Go’ro’g’li”, “Sayotxon va Xamro” va boshqa dostonlarning tarqalishi odatiy xol hisoblangan.   

Qoraqalpoqlarning she’riy ijodi, musiqa bilan uzviy bog’liq. Har qanday she’riy asarning yillar mobaynida xalq orasida bo’lishiga, uni faqatgina musiqa bilan qayta ishlash orqali bilan erishish mumkin bo’lgan. O'tmishdagi taniqli qoraqalpoq shoirlari, bir vaqtning o'zida turli musiqiy asboblarini chala oladigan musiqachilar va qo'shiqchilar - jirau yoki baxshilar bo’lishgan.An'anaviy musiqiy va she'riy ijod namunasi bu oddiy she'rga asoslangan “kosik” (qo'shiq) hisoblanadi. Qo’shiq musiqasi, musiqiy asboblar musiqasi yoki doston hirgoya qilish noma atamasi bilan ta’riflanadi.

Qoraqalpoqlarning musiqiy merosi, ularning og’zaki va musiqiy ijodini aks ettiruvchi bir afsona bilan bog’liq: “Butun dunyo bo’ylab sayohat qilib chiqqan qo’shiq, kunlardan bir kun, qoraqalpoqlarning manzilgohlaridan biriga tunash uchun to’htabti. Ko’rinmas va eshitilmas mehmon mehmonning tashrifi to’g’risidagi habar har tomonga tarqabti. Quvnoq ovulga to’plangan sanoqsiz qoraqalpoqlar hayratomuz mehmonni tundan kun chiqquncha, toki qo’shiq uhlashga yotmagunicha eshitishibti. Shundan so’ng  qoraqalpoqlarning xotirasida ushbu kuylovchi mehmon haqidagi minglab hikoyalar, ertaklar, qo’shiqlar saqlanib qolibti.”