Raqs

Qoraqalpoqlarning raqs san’ati o’ziga xos xususiyatlarga ega. Qoraqalpoq raqs harakatlari kayfiyat va hissiyot orqali ifodalanadi. U titroq tana harakatlari, shuningdek, mohirona oyoq harakatlari, nafis va murakkab sharqona qo’l harakatlari va o’ziga xos yelka va bosh harakatlari orqali namoyon bo’ladi. 

XIX asrda Xiva xonligiga tashrif buyurgan fors diplomati Rizo-quli Mirza xonlik xalqini ta’riflab, qoraqalpoqlarning, ayniqsa, erkaklar bayramlar kunlarida raqs tushishni yaxshi ko'rishlarini ta'kidladi. Erkak raqslaridan tomoshabinlar quvvat olishadi; erkaklarning “hu” va “ha” tovushlarining kuchi nafaqat raqqoslarni ruhlantiradi, balki tomoshabinlarni ham hayajonga solib, yurak urishini tezlashtiradi va yashashga turtki beradi.

XX asrda qoraqalpoq xalq raqslari professional darajaga chiqib, sahnalarda namoyish etila boshlandi. Ko’plab xoreografik namoyishlar, shu jumladan, “Ayqulash” (Oydin kecha), “Shagala” (Baliqchi qush), “Aral jigitleri” (Orollik yigitlar), “Shopanlar” (Cho’ponlar), “Qarauy” (Yurta), “Kiyiz basu” (Kigiz bezagi), “Suo’gabargan qiz” (Suv olish uchun kelgan qiz) va boshqalar., oddiy qoraqalpoq xalqining etnografik motivlari, ana’nalari, urf-odatlari bilan bog’liq.

Misol uchun, “Kigiz bezagi” raqsida butun kigizni bezatish jarayoni aks etgan., garchi raqs, haqiqiy mehnat jarayonining deyarli butunlay takrorlanadigan "mehnat" harakatlariga asoslangan bo'lsa-da, u she'riy shaklga ega bo'ldi.

 “Ayqulash”  raqsi, ilk sevgi hissi uyg’onadigan, oydin kechagi yoshlarning xalq sayllarini o’zida aks ettiradi.